START-STOP וורטה 85AH אירופאי EFB

START-STOP וורטה 85AH אירופאי EFB

979

אורך 306 מ"מ
רוחב 175מ"מ
גובה 225 מ"מ
כיוון קוטב+ בצד ימין
מצבר אטום ללא טיפול
24 חודשי אחריות

1 טכנולוגיה מתקדמת המותאמת לרכבים בעלי מערכותSTOP –START
2 מצבר סגור ללא טיפול כלל .
3 ביצועי התנעה טובים יותר ומרובים יותר .
4 אורך חיים גדול יותר ממצברים עופרת חומצה סטנדרטים.
י5 כולת פריקה וטעינה גבוהים יותר ממצבר סטנדרטי.

מבצע!